Observatieafdeling (ForCa)

Teylingereind heeft als enige justitiële jeugdinrichting in Nederland een klinische observatieafdeling. Deze afdeling heeft plaats voor acht jongeren tussen de 12 en 23 jaar.
Een rechter kan beslissen de jongere op deze afdeling te plaatsen, in het kader van een Pro Justitia rapportage. Ook de directeur van een JJI kan een observatie aanvragen, voor advies in het kader van een lopende PIJ-maatregel. Over die plaatsing beslist de Divisie Individuele Zaken (DIZ) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Gedurende zeven weken observeert het team van de observatieafdeling jongeren die ervan verdacht worden een of meerder delicten gepleegd te hebben en waarbij sprake is van complexe problematiek. Het observatieonderzoek is vergelijkbaar met het onderzoek voor volwassenen in het Pieter Baan Centrum.

De observatie leidt tot een Pro Justitia rapportage of een advisering over de PIJ-maatregel.

Programma en onderzoeksteam

De jongeren doorlopen in zeven weken een 24-uursprogramma waarin een (kinder- en jeugd)psychiater, GZ-psycholoog, vaktherapeuten, docenten en pedagogisch medewerkers ze onderzoeken en observeren. Een milieuonderzoeker rapporteert over de gezinsachtergrond en omgeving van de jongere. Ook kijken we altijd naar lichamelijke en medische zaken, intelligentie en onderwijsniveau en doen we een risicotaxatie. Op indicatie raadplegen we externe (medische) specialisten.

De observatie leidt tot een rapport aan de opdrachtgever met daarin een advies over diagnostiek, de eventuele relatie met het tenlastegelegde, het recidivegevaar, de noodzaak van behandeling en het strafrechtelijk kader.

Als een jongere geplaatst is in het kader van de hem opgelegde PIJ-maatregel adviseren we de directeur van de inrichting over behandelmogelijkheden en verlengingsadvies.

Observatieklimaat

Het bijzondere aan de observatieafdeling is dat we in een zo natuurlijk mogelijke leefomgeving kunnen kijken hoe een jongere zich gedraagt in een groep met andere jongeren. Er is voortdurend aandacht, ook in de nachten en het weekend.

Net als op de andere afdelingen gebruiken we YOUTURN, een methodiek die erop gericht is om jongeren te leren verantwoordelijk te denken, zich verantwoordelijk te gedragen en elkaar daarbij te helpen. Ook leren jongeren met YOUTURN (huishoudelijke) taken uit te voeren en dingen te doen die niet leuk, maar wel noodzakelijk zijn. Op de observatieafdeling gebruiken we deze methode in een aanpaste vorm, waardoor we het in kunnen zetten als observatiemethodiek. We besteden daarbij extra aandacht aan systeembenadering, risicotaxatie en intelligentieonderzoek.

Welke jongeren komen er op de observatieafdeling?

In het kader van de Pro Justitia rapportage gaat het om de volgende jongeren:

 • Jongeren die ernstige strafbare feiten hebben gepleegd
 • Jongeren die moeilijk onderzoekbaar zijn
 • Jongeren met mediagevoelige zaken
 • Jongeren die een groepsdelict gepleegd hebben, hierbij is het ook mogelijk om samen met medeverdachten te observeren
 • Jongeren bij wie een vraagstelling bestaat die niet te beantwoorden is in een ambulant onderzoek
 • Jongeren met psychische problemen of gezinsproblematiek
 • Jongeren waarbij groepsdynamische diagnostiek en interactieobservatie nodig is
 • Jongeren die verdacht worden van onverwachte, slecht bij de persoon passende, ernstige feiten of 'out of the blue' delicten, al dan niet in het kader van solo daderschap
 • Jongeren die een voorgeschiedenis met hulpverlening hebben
 • Jongeren waarbij familie kan worden betrokken in het onderzoek
 • Jongeren voor wie nader specialistisch onderzoek of proefbehandeling zijn aangewezen
 • Als contra-expertise

 

Voor de PIJ-maatregel gaat het om:

 • Jongeren met een gestagneerde behandeling
 • Het geven van advies over verlenging van de PIJ-maatregel
 • Het actualiseren van de diagnostiek van een jongere
 • Het onderzoeken van behandelmogelijkheden

Jongere aanmelden

Via het NIFP kan een psychiater of psycholoog, na een trajectconsult, adviseren een jongere op de observatieafdeling te plaatsen. Ook een ambulante Pro Justitia rapporteur kan dat advies geven. Het openbaar ministerie kan vervolgens een plaatsing vorderen. De rechter bepaalt daarna of de jongere inderdaad geplaatst wordt.

Ook de directeur van een JJI kan een plaatsing aanvragen. Daarover beslist de Divisie Indiviuele Zaken (DIZ) van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Voor het aanmelden van jongens, informatie over de wachtlijst of een andere vraag over de observatieafdeling, kunt u contact opnemen met de jongerenadministratie op 071-305 55 33 of via aanmeldingen@teylingereind.nl.