privacyverklaring

COOKIEVERKLARING

Deze website gebruikt cookies
Daarmee zorgen we dat de website werkt. We gebruiken cookies ook om te kijken hoe mensen onze website gebruiken. Daarvoor gebruiken we Google Analytics. Zo kunnen we zien wat er op onze website bekeken wordt en hoe vaak. We kunnen niet zien wie dat doet.

Op onze website staan ook video’s van Vimeo. Als je die bekijkt, ga je akkoord met hun cookie-regeling.


PRIVACYVERKLARING WWW.TEYLINGEREIND.NL

Privacyverklaring

We vinden het heel belangrijk om goed met uw gegevens om te gaan. Daarom sturen we ze niet door naar anderen. Bij Teylingereind kunnen alleen de mensen die dat voor hun werk nodig hebben uw gegevens zien. We houden ons daarvoor aan de Wet. Die wet heet de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Alleen als de rechter of de Wet zegt dat we informatie juist wel moeten delen, doen we dat.

Hier leggen we uit waarom we informatie bewaren. En ook wat u kunt doen als u het daar niet mee eens bent.

Opslag en verwerking van gegevens

We bewaren de informatie die we van u hebben nooit langer dan nodig is. Daarna gooien we de informatie weg.

Uw rechten

Omdat u gegevens heeft gedeeld met ons, heeft u een aantal rechten. Dat zijn dingen die u mag die gaan over hoe wij met uw gegevens omgaan. Hieronder leest u ze.

Als u ons iets vraagt, moeten wij dat binnen een maand doen. Het kan dat dat zo lastig is dat we er meer tijd voor nodig hebben. Dan moeten we u uitleggen waarom. Daarna hebben we twee extra maanden de tijd. We doen dit gratis. Alleen als er geen goede reden is voor uw vraag of het heel veel werk is, mogen we er een rekening voor sturen. Dit overleggen we eerst met u.

1. Het recht om informatie aan anderen door te laten geven

U kunt ons vragen of we de informatie die we over u hebben, willen sturen aan u of iemand anders. Dat doen we alleen met de computer. We sturen niets per post.

2. Het recht om vergeten te worden

We hebben uw informatie gekregen omdat u een ‘relatie’ met ons heeft. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat u of uw zoon bij ons gezeten heeft of omdat we samengewerkt hebben. Als die relatie verandert, bijvoorbeeld doordat de straf afloopt of we niet meer samenwerken, dan moeten we van de wet uw gegevens nog een tijdje bewaren. Daarna gooien we de informatie weg.

Denkt u dat we uw gegevens bewaren terwijl dat niet hoeft? Dan kunt u ons vragen dat voor u uit te zoeken. We kunnen ze dan alsnog weggooien of uitleggen waarom dat nog niet mag.

3. Het recht om uw informatie te zien

U mag altijd vragen welke gegevens we van u hebben. En ook waarvoor we die gebruiken. Dat laten we u dan zien.

4. Het recht op verbeteren en aanvullen

Als u denkt dat de informatie die we van u hebben niet klopt, mag u die altijd verbeteren of aanvullen.

5. Het recht om te vragen informatie niet te gebruiken

U mag ons vragen om de informatie die we van u hebben niet te gebruiken. Bijvoorbeeld als u denkt dat dat niet nodig is of van de wet niet mag.

6. Het recht om bezwaar te maken

Als u geen ‘relatie’ meer hebt met ons, moeten we uw informatie vaak toch nog bewaren. Als u denkt dat dat niet klopt, mag u ons vragen de gegevens niet meer te gebruiken of weg te gooien. Dat heet ‘bezwaar maken’.

7. Het recht om een klacht in te dienen

Als u vindt dat we niet goed met uw informatie omgaan, mag u daarover een klacht indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


 

Veranderingen in de privacy- en cookieverklaring

Soms verandert er iets in hoe we met gegevens omgaan. Dan passen we onze privacy- en cookieverklaring aan. Als er iets is veranderd, leest u dat hier.

Vragen?

Heeft u vragen over uw privacy of over uw gegevens? Mail dan naar info@teylingereind.nl.